Direct inzetbaar voor spoedklussen en maatwerk.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze aanpak.
Wij ontzorgen u volledig, van support ter plaatse tot en met een succesvolle oplevering.

Onze aanpak

Telefonische bespreking of Skype meeting.

Graag maken wij telefonisch of via Skype kennis met u en bespreken wij uw project. We maken zo een eerste inschatting van de middelen en mensen, nodig om uw project op de rit te krijgen. En we doen een voorstel voor een rapid assessment. Dit is een onderzoek ter plaatse om te controleren of onze inschatting correct is.

Onze expert doet een rapid assessment op uw locatie.

Bij een rapid assessment bekijkt een expert van ons team integraal de huidige staat van het project. Hij onderzoekt de code, de planning en het functioneren van het huidige team ontwikkelaars. Een rapid assessment kan wereldwijd binnen 72 uur plaatsvinden.

U neemt een beslissing: of en op welke wijze u doorgaat.

Naar aanleiding van ons onderzoek ter plaatse ontvangt u een beknopt projectplan waarin wij een voorstel doen over de aanpak van uw project. Inclusief te verzetten werkzaamheden en bijbehorende kosten. Op basis hiervan kunt u een beslissing nemen of en hoe u verder wilt gaan met het project. Wij bieden u graag de mogelijkheid om ons PHP Rapid Response Team in te huren.

 
 

Het PHP Rapid Response Team rukt uit.

Afhankelijk van uw casus, stellen wij het meest geschikte team samen. Het PHP Rapid Response Team komt in actie op afstand of op uw locatie. Ons multidisciplinaire team kan alle taken binnen het project direct overnemen. Desgewenst krijgen uw mensen een plek in ons team.

Het team op locatie wordt aangevuld met medewerkers op afstand.

Zo nodig wordt het PHP Rapid Response Team op locatie aangevuld met medewerkers op afstand. Door medewerkers vanuit andere tijdzones te laten werken, zoals India, zorgen wij ervoor dat het werk ook doorgaat als het team op locatie slaapt. Zo wordt er constant aan uw opdracht gewerkt en kan uw project sneller 'live'.

Wij ronden het project succesvol af en ruimen op.

Nadat het project is afgerond, dragen wij de code over aan u en doen de nazorg, zoals trainingen en documentatie.

Wilt u direct hulp bij uw PHP project?

Mail of bel ons dan nu!